Bhai Jagdish Singh Billu

Year of Birth: 1955

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Gurmej Singh Ji

Mother: Bibi Jasvir Kaur Ji

Wife: Bibi Darshan Kaur

Children: Nanak Singh, Davinder Kaur

Brother/Sister: Paramjit Kaur, Karamjit Kaur, Kashmir Singh, Jagvir Singh

Affiliation: Kar Seva Baba Sheesha Singh Hazur Sahib

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo