Bhai Hardeep Singh

Year of Birth: 1968

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Veer Singh Ji

Mother: Bibi Harbans Kaur Ji

Brother/Sister: Kuldeep Singh, Swaran Kaur, Paramjit Kaur, Rashpal Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo