Bhai Gurnam Singh

Year of Birth: 1952

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Randhir Singh Ji

Mother: Bibi Surjit Kaur Ji

Wife: Bibi Amrik Kaur Ji

Children: Gurbaj Singh, Rajwinder Kaur, Bhupinder Kaur, Jagrup Kaur

Brother/Sister: Khajan Singh, Manjit Kaur, Dalwinder Kaur, Sukhwant Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo