Bhai Gurmej Singh

Year of Birth: 1939

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Chanan Singh Ji

Mother: Bibi Joginder Kaur Ji

Wife: Bibi Sukhwant Kaur Ji

Children: Jaswinder Singh, Prabdayal Singh, Patvinder Kaur, Sarabjit Kaur

Brothers/Sisters: Mahinder Singh, Sukhdev Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo