Bhai Gurcharan Singh

Year of Birth: 1964

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Mukhtiar Singh Ji

Mother: Bibi Darshan Kaur Ji

Brother/Sister: Jagdish Singh, Amrik Singh, Kuldeep Singh, Surjit Kaur, Gurmeet Kaur, Karamjit Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo