Bhai Chanan Singh

Year of Birth: 1944

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Sohan Singh Ji

Mother: Bibi Kartar Kaur Ji

Wife: Bibi Swaran Kaur

Children: Ranjit Singh, Kuldeep Singh, Sukhdev Singh, Manjit Kaur, Gurmeet Kaur

Brother/Sister: Mohinder Kaur, Dalbir Kaur, Charan Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo