Bhai Bhan Singh Leel

Year of Birth: 1934

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Bahal Singh Ji

Mother: Bibi Harbans Kaur Ji

Wife: Bibi Bhajan Kaur Ji

Children: Sarabjit Kaur, Heera Singh, Sahib Singh, Pal Singh, Raj Singh

Brother/Sister: Gurmail Kaur, Roorh Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo