Bhai Balraj Singh

Year of Birth: 19 July 1957

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Gurcharan Singh Ji

Mother: Bibi Gurbachan Kaur Ji

Brother/Sister: Jasmitar Singh, Surinder Kaur, Avinash Kaur, Parkash Kaur, Avtar Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo