Jathedar Sadhu Singh

Year of Birth: 1950

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Krishan Singh Ji

Mother: Bibi Bhagwan Kaur Ji

Brother/Sister: Swaran Singh, Dalbir Singh, Jagdish Singh, Mohinder Kaur, Kulwant Kaur, Rupinder Kaur, Davinder Kaur

Affiliation: Kar Sewa Baba Jagtar Singh Tarn Taran

Martyrdom: 5 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo