Bhai Tarsem Singh

Year of Birth: 1969

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Joginder Singh Ji

Mother: Bibi Lilawanti Kaur Ji

Brother/Sister: Baldev Singh, Sukhdev Singh, Paramjit Kaur

Affiliation: Kar Seva Baba Sheesha Singh Hazur Sahib

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo