Bhai Sukhdev Singh Bhathal

Year of Birth: 1964

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Mohinder Singh Ji

Mother: Bibi Parkash Kaur Ji

Brother/Sister: Sukhwinder Kaur, Paramjit Kaur, Kartar Singh, Charanjit Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo