Bhai Sukhdev Singh

Year of Birth: 1945

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Sucha Singh Ji

Mother: Bibi Swarn Kaur Ji

Wife: Bibi Charanjit Kaur Ji

Brother/Sister: Jaswant Singh, Gurdyal Singh, Hardyal Singh, Prabhdial Singh, Satnam Singh, Gurbachan Kaur, Rajinder Kaur, Sukhjit Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo