Bhai Shinda Singh

Year of Birth: 1944

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Hazara Singh Ji

Mother: Bibi Tej Kaur Ji

Wife: Bibi Joginder Kaur Ji

Children: Arrur Singh, Joga Singh, Gurmeet Kaur

Brother/Sister: Harbans Kaur, Harpal Kaur, (Palo), Kulwant Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo