Bhai Avtar Singh

Year of Birth: November 1964

Birth Place: Moonkan, Near Tanda Khudda, Hoshiarpur

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Mohan Singh Ji

Mother: Bibi Pritam Kaur Ji

Brother/Sister: Balbir Singh, Sarwan Singh, Darshan Kaur, Jasvir Kaur

Affiliation: Akal Federation

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo