Bhai Sewa Singh

Year of Birth: 1959

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Buta Singh Ji

Mother: Bibi Parsin Kaur Ji

Brother/Sister: Darshan Singh, Meva Singh, Sukhdev Singh, Karam Singh, Karam Kaur, Mungo Kaur, Amar Kaur

Affiliation: Kar Seva Baba Jagtar Singh Tarn Taran

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo