Bhai Satkartar Singh Billu

Year of Birth: 1964

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Gurcharan Singh Ji

Mother: Bibi Gurdeep Kaur Ji

Brother/Sister: Darshan Singh, Avtar Singh, Surjit Kaur, Sarabjit Kaur, Maya Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo