Bhai Sarwan Singh

Year of Birth: 1934

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Buta Singh Ji

Mother: Bibi Balwantt Kaur Ji

Wife: Bibi Gurwinder Kaur Ji

Children: Daya Singh, Sajjan Singh, Piara Singh, Mahinderpal Singh, Shatarpal Kaur (Davinder Kaur Rode)

Brother/Sister: Bhan Kaur, Veer Kaur, Maya Kaur, Sheel Kaur, Finno Kaur, Darshan Kaur, Roorh Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo