Bhai Santokh Singh Tapes Wale

Year of Birth: 1951

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Karam Singh Ji

Mother: Bibi Dhan Kaur Ji

Wife: Bibi Sukhwinder Kaur Ji

Children: Gurcharan Singh, Harcharan Singh, Amarjit Kaur

Brother/Sister: Harbans Kaur, Simar Kaur, Nirmal Kaur, Balbir Kaur, Jagir Kaur, Agya Kaur, Kulwinder Kaur, Avtar Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo