Bhai Ram Singh

Year of Birth: 1949

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Bahadur Singh

Mother: Bibi Gurmej Kaur Ji

Wife: Bibi Jasvir Kaur Ji

Brothers/Sisters: Gurbachan Kaur, Gian Kaur, Charan Kaur, Avtar Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo