Bhai Amrik Singh

Year of Birth: 1961

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Mohinder Singh Ji

Mother: Bibi Darshan Kaur Ji

Wife: Bibi Jasvir Kaur Ji

Children: Manpreet Kaur

Brother/Sister: Manjit Singh, Hardev Singh, Gurdev Singh, Baldev Singh, Prem Kaur, Paramjit Kaur, Amarjit Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo