Bhai Kirpal Singh

Year of Birth: 1965

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Parshotam Singh Ji

Mother: Bibi Santosh Kaur Ji

Brother/Sister: Puran Singh, Avinash Singh, Avtar Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo