Bhai Karnail Singh

Year of Birth: 1957

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Barkat Singh Ji

Mother: Bibi Pyar Kaur Ji

Wife: Bibi Parkash Kaur Ji

Children: Gurjit Singh, Kuldeep Singh

Brother/Sister: Anokh Singh, Rashpal Singh, Tarlok Singh, Gurbachan Kaur, Harbhajan Kaur, Joginder Kaur, Sampuran Kaur, Jasvir Kaur

Affilliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo