Bhai Joginder Singh

Year of Birth: 1929

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Banta Singh Ji

Mother: Bibi Harnam Kaur Ji

Wife: Bibi Harbhajan Kaur

Children: Ajmer Singh, Arjan Singh, Satnam Singh, Baljit Kaur, Kulwant Kaur, Raj Kaur

Brother/Sister: Swaran Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo